ski centrum dolní morava
ski centrum dolní morava
obchodní centrum Poruba
obchodní centrum Poruba
Penzion Jiřinka – Dolní Morava
Penzion Jiřinka – Dolní Morava
Autoelegance - Brno
Autoelegance - Brno
CSPH Agip - Brno
CSPH Agip - Brno
CSPH Benzina - Gajer
CSPH Benzina - Gajer
HILTI - Brno
HILTI - Brno
Horská chata - Velké Karlovice
Horská chata - Velké Karlovice
Horský hotel - Velké Karlovice
Horský hotel - Velké Karlovice
Hošek Motor - Brno,Vinohrady
Hošek Motor - Brno,Vinohrady
oprava střešního pláště BVV Pavilon Z - Brno
oprava střešního pláště BVV Pavilon Z - Brno
Provozní areál Rema Tip Top - Brno
Provozní areál Rema Tip Top - Brno
Provozní areál MCAE - Kuřim
Provozní areál MCAE - Kuřim
Silnice Brno
Silnice Brno
Truckcentrum Hošek Motor - Ostrovačice
Truckcentrum Hošek Motor - Ostrovačice
Záchranná služba -Brno
Záchranná služba -Brno
ŽS Chrlice - nejkrásnější tuzemské nádraží 2014
ŽS Chrlice - nejkrásnější tuzemské nádraží 2014
Dolní Morava , areál Pod horskou službou
Dolní Morava , areál Pod horskou službou

Novinky

23. 01. 2018

Přístavba skladu pneumatik a rozšíření manipulační a parkovací plochy areálu Hošek Motor a.s.

IN: 12,0 mil. Kč
Stavebník: Hošek Motor a.s.
DUR 2017
DSP,DPS 2018

03. 03. 2017

Rekonstrukce administrativní budovy Rosická (DSP , DPS 2017)

IN: 15,0 mil. Kč
Stavebník :  ČD, a.s.

21. 11. 2014

Dům pro rodinnou rekreaci - Slunečník - Dolní Morava , lyžařské středisko

IN: 20 mil Kč
Stavebník :  VAKABRNOCZ s.r.o.
Architekt : Ing.Arch. Monika Sirná
V současné době se dokončuje realizační dokumentace stavby .
Realizace bude zahájena v dubnu 2015

21. 11. 2014

Rekonstrukce LC Nová-V.Morava

Dolní Morava
IN: 20,0 mil. Kč
Stavebník :  Lesy České republiky, s.p.
Projekt rekonstrukce lesní cesty v délce 3 km byl realizován  v .1 pol. 2014 , stavba bude
realizována v roce 2015

21. 11. 2014

Oprava ozdobných kamenných hlav a soch na střeše budovy JmKÚ - Brno

IN: 15,0 mil. Kč
Architektonicko stavební řešení  :  DSK plan spol. s r.o.
Stavebník :  Jihomoravský kraj
Projekt byl realizován  v .1 pol. 2014 , stavba bude realizována v roce 2015

O nás

Projektový atelier DSK plan spol. s r o. zahájil činnost v roce 1993 .Byl řízen společníky Ing. Lubomírem Duškem , Ing.Emilem Slívou a Ing.Arch. Pavlem Kučerou , bývalými pracovníky úspěšného Projektového ústavu ČSVD.

Za dvacet pět let úspěšné činnosti atelier realizoval desítky zajímavých projektů a získal bohaté zkušenosti v navrhování a projektování staveb bytových, průmyslových , občanské vybavenosti ,staveb speciálních  a dalších.

Hlavní důraz klademe na individuální přístup k naším klientům, vysokou kvalitu práce , odbornost a seriózní plnění smluv.

Lidé v atelieru

Kolektiv atelieru prošel časem dílčími změnami , v současnosti pracují pod vedením Ing.Lubomíra Duška a Ing.Martina Kužely další čtyři projektanti . Při rozsáhlejších zakázkách zapojujeme zkušené a osvědčené externí spolupracovníky.

Naši projektanti jsou vedeni k prohlubování odborných znalostí , kreativitě a osobní zodpovědnosti za provedenou práci.

Ve firmě začínali i někteří další úspěšní architekti /Filip Rubáš , Pavel Pekár , Zbyněk Svoboda/. Po odchodu bývalých společníků je jednatelem a vlastníkem společnosti Ing.Lubomír Dušek – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

 

Projektová činnost

Projektovou činnost provádíme od architektonického návrhu stavby přes zhotovení dokumentace pro územní řízení a projekt pro stavební povolení až po dokumentaci pro provádění stavby.

Zpracováváme i požárně-bezpečnostní řešení stavby.

Na realizacích námi projektovaných staveb vykonáváme autorský dozor.

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činností zastupujeme stavebníka ve správních řízeních / územní a stavební řízení / při projednávání dokumentace stavby s dotčenými orgány státní správy , správci inženýrských sítí , místní samosprávou dalšími účastníky řízení a obstaráme pro něj pravomocné územního rozhodnutí , stavební povolení nebo kolaudační souhlas.

V případě zájmu klienta spolupracujeme na výběru zhotovitele stavby.

Dále zajišťujeme

Pro naše klienty dále zajišťujeme:

 • zaměření současného stavu objektů
 • stavební rozpočty
 • geodetické práce
 • obstarání podkladů na katastrálních úřadech
 • průzkumy a měření:
  • stavebně-technický průzkum
  • inženýrsko - geologický průzkum
  • měření radonu
  • stavebně-technický průzkum
  • inventarizace zeleně
  • měření hluku
 • projekty demolic
 • vytýčení podzemních inženýrských sítí na staveništi

Zahraniční spolupráce

1994 – 97

Spolupráce s britskou společností The H T P. GROUP z Eastbourne (www3.mistral.co.uk/htp).

1999

V roce 1999 jsme byli při výběrovém řízení aliančním partnerem americké firmy CH 2M .HILL / USA / pro přípravu a realizaci projektu výstavby sítě třetího operátora mobilních telefonů – Český mobil.

projekt

Menu